Lương Hoàng Sám Trọn Bộ 10 Quyển

Lương Hoàng Sám Trọn Bộ 10 Quyển
Việt Dịch: Trưởng Lão HT. Thích Viên Giác
Giáo Chính: Trưởng Lão HT. Thích Trí Tịnh

Toàn bộ kinh Lương Hoàng Sám là những lời sám nguyện giải trừ mọi điều tội lỗi. Còn gọi là kinh Ðại Sám. Nội dung kinh này khá dài, nguyên nhân trước thuật kinh này là vì vua Lương Võ Ðế xưa không tin Phật pháp, chỉ tin ngoại đạo.

Sám là ăn năn các việc ác đã làm, thề xin chừa bỏ, không dám tái phạm. Hối là hối cải. Những điều ác chưa làm, sau này xin thề nguyện không bao giờ làm nữa. Bao nhiêu điều thiện xin làm hết.

Nhận xét

Chưa có phản hồi nào.

Thêm nhận xét

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *